ACUPUNCTUUR                  EN                     KINESITHERAPIE

Honoraria & Terugbetaling

Kinesitherapie : de honoraria voor kinesitherapie kan u terugvinden op www.riziv.fgov.be .

De tarieven die vastliggen volgens de meest recente conventie worden gehanteerd.  Als therapeut is zowel TOM  als Tomas geconventioneerd.

Acupunctuur : Het honorarium voor acupunctuur bedraagt afhankelijk van de behandeltijd  40 of  50 Euro.  Wat u hiervan terugbetaald krijgt is sterk afhankelijk van de mutualiteit of verzekeringsinstelling waar u bent aangesloten.

Kijk zeker op de respectievelijke website van uw mutualiteit voor de terugbetaling van alternatieve therapieën (zijnde complementaire therapieën) en zorg eventueel voor de nodige formulieren om in te vullen tot terugbetaling van een deel van het honorarium. Als erkende acupuncturisten , leden van EUFOM (E201428 en E202307), kan u zo , afhankelijk van uw mutualiteit een deel recupereren van het betaalde bedrag.