ACUPUNCTUUR                  EN                     KINESITHERAPIE

ECIWO Acupunctuur

ECIWO is een afkorting die staat voor ‘Embryo Containing the Information of the Whole Organism’.
Vrij vertaald wil dat zeggen dat we alle informatie en of eigenschappen van een individu of organisme in zijn volgroeide status kunnen terugvinden in het kleinste oorspronkelijke deel waaruit alles is ontstaan.

Het was professor en bioloog Yingqing Zhang die de ECIWO-theorie in 1973 ontwikkelde in zijn biolaboratorium.
Daar stelde hij het bestaan vast van de door hem genoemde ECIWO’s.

De professor toonde zijn hypothese eerst aan bij planten om deze later ook te gaan herkennen bij dieren en mensen.
Zijn theorie vertoont gelijkenissen met de reeds lang bestaande evolutietheorie van Charles Darwin.

Wat is een ECIWO?

Volgens de theorie van Yingqing Zhang kunnen we onder een ‘ECIWO’ het volgende verstaan:

Een ECIWO is een gespecialiseerd deel (of ‘deelECIWO’) binnen het totale organisme of individu, dat op zichzelf ook een ECIWO is.

Deze verschillende delen werken zelfstandig maar communiceren ook met elkaar als onderdeel van een groter geheel. Al deze delen en ook het geheel bevatten dezelfde informatie en of eigenschappen waardoor ze ook op dezelfde manier reageren op een prikkel die we toedienen.

Hierdoor kunnen we door prikkeling van 1 deel tot op 216 plaatsen tegelijk reactie krijgen in ons lichaam. Door het gebruik van de ECIWO-theorie kunnen we richting geven aan herstel of genezingsprocessen binnen een levend organisme.

ECIWO is gebaseerd op de westerse biologie en legt zijn basis bij de embryologische evolutie.

De theorie steunt op de biomedische wetenschap en heeft een accuraatheid van 95,3 % als diagnostisch hulpmiddel en 96,9% als therapeutisch hulpmiddel. Daardoor is deze methode tegelijk diagnostisch en therapeutisch bruikbaar met hoge effectiviteit.

De behandeling kan worden uitgevoerd met behulp van één enkele acupunctuurnaald of door middel van massage. Ook hier kunnen we de naalden weer gaan vervangen door het licht.

ECIWO en parallel-acupunctuur gaan hand in hand en kunnen herstel brengen tot op celniveau. Ze prikkelen het zelfherstellend vermogen van ons lichaam dat bij iedereen aanwezig is, maar soms minder goed functioneert door verkeerde of ontbrekende informatieoverdracht. Deze twee methoden kunnen bijdragen tot herstel en ondersteuning van zwaardere aandoeningen zoals MS, kanker, fibromyalgie, chronische vermoeidheid, enzovoort.

Als therapeut kan je herstel nooit garanderen, maar soms kan een ondersteunende therapie het leven draaglijker maken. In overleg met de westerse medische arts die de diagnose stelt en de nodige onderzoeken uitvoert, kan men zo tot mooie resultaten komen. Het lichaam is en blijft een ongelooflijk intelligente machine die we reeds duizenden jaren trachten te sturen.

Elke nieuwe ontwikkeling brengt ons dichter bij een positief resultaat. Zo is naar mijn mening een combinatie tussen de kennis van de westerse wetenschap en de oosterse ervaringen en theorieën van vorsers de beste weg naar een geïntegreerde behandelwijze die meer en meer mogelijk maakt.

Bewaren

Bewaren