ACUPUNCTUUR                  EN                     KINESITHERAPIE

Dry Needling Trigger

Deze vorm van gebruik van acupunctuurnaalden wordt best toegepast door een opgeleide acupuncturist.

Wees er u als patiënt van bewust dat een niet-opgeleide therapeut in de acupunctuur geen kennis heeft van energetica en de functies van gebruikte punten op het lichaam.

Dit is dus niet zonder gevaar.

Een gedegen acupunctuuropleiding bestaat uit minimum drie jaar en niet uit enkele dagen of een weekend, zoals sommigen beweren dit te kunnen klaarspelen.

De duizend jaar oude massa aan kennis en overgave aan het menselijke wonder genaamd “lichaam” kan men , komende uit gelijk welke westerse opleiding in de medische sector, naar mijn mening nooit voldoende bezitten op enkele dagen.

Lees of bekijk gerust even onderstaande links…..
Acupuncturists sue Colorado’s physical therapy board over the very definition of their craft

The following six-part mini-video series on Dry needling vs. Acupuncture (total 75 minutes in English) are recent interviews of Prof. Guan-Yuan Jin, MD, worldwide renowned acupuncturist. Feel free to comment after each video and forward them to your peers, patients, family and friends to raise public awareness of the notion “Dry needling is just one form of contemporary acupuncture”. Because of the breadth and depth of the interviews, they also serve as resources and references for Western physicians and health professionals to understand the essence of acupuncture.

Part 1.
Dry Needling: A Style of Acupuncture

Part 2.
De-Meridian is Not Equivalent to De-Acupuncture

Part 3.
Trigger Point (TrP) : A Type of Acupuncture Points

Part 4.
Local Twitch Response by DN : A Form of Deqi

Part 5.
Mechanisms of DN Same as Acupuncture

Part 6.
Disadvantages & Pitfalls of DN

Regelgeving

Een kinesitherapeut mag geen terugbetaling voorzien binnen het domein van de kinesitherapie. “K.B. 18.12.2002” (in werking 1.1.2003) §6.
De beroepsvereniging voor kinesitherapeuten Axxon stelt het volgende : De uitoefening van Dry Needling op voorschrift behoort momenteel niet tot het arsenaal van behandelingsmodaliteiten van de kinesitherapeut en wordt in geen geval als een kinesitherapeutische acte omschreven binnen het bestaande wettelijke beroepskader.

Kamer Osteopathie/2012/advies K-5,09/10/2012, pagina 3, + Paritaire Commissie/2014/ ADVIES-CP Art. 3 Par. 3- Osteopathie 5, 09/01/2014, pagina 2. Niet toegelaten technische handelingen. De handelingen die niet onder de definitie van de osteopathie vallen zijn verboden (cf. Advies K2); meer bepaald: – alle doorboringen van de huid met inbegrip van de slijmvliezen met gelijk welk type naalden.